Vad är psykosyntes? 

Se film

Psykosyntes är en psykologisk tradition som fokuserar på människans möjligheter till utveckling. Den erbjuder förhållningssätt, verktyg och metoder för självförverkligande. Dess grundare är den italienska psykoanalytikern Roberto Assagioli. Psykosyntesen har sina rötter i den humanistiska/existentiella psykologin. Assagioli utarbetade en egen terapiform om människans psyke som han 1926 gav namnet psykosyntes. Psykosyntesen utgår från det friska i människan, ser till helheten och människans potential. 


Att gå i stödsamtal/psykosyntesterapi hos mig

Min uppgift är att ge dig som klient möjlighet att utforska, upptäcka och utnyttja ett mer tillfredsställade levnadssätt genom att stödja utveckling av dina egna inre resurser. 

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut på Psykosyntesakademin i Stockholm och tar emot klienter som behöver hjälp för att komma vidare i livet. Det kan till exempel handla om separation, anhörigs sjukdom, förändringar i arbetslivet och liknande livskriser. Du kanske vill gå vidare i livet men inte vet riktigt hur. Kanske kommer du inte till skott med det du önskar eller irriterar dig på allt och alla. 

Hör av dig till mig så kan vi träffas i ett första, förutsättningslöst, möte. Jag tar emot klienter i centrala Örebro, i Nora och i Stockholm.

Jag är ansvarsförsäkrad, arbetar under sekretess och följer de etiska regler som gäller för terapeuter utbildade på Psykosyntesakademin

I den här intervjun kan du läsa mer om mig.

 

 


 

Karin Tellås